โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2566)

           
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.75 KB