โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยเอกปัญญา ปานลักษณ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนายอิสริยะ สติใหม่ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2565,15:35   อ่าน 364 ครั้ง