โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ข่าวประชาสัมพันธ์
ถวายอาลัยต่อ สมเด็จพระราชินินาถเอลิซาเบชที่ 2
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
ประชุมผู้บริหารศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ครั้งที่ 3/2565
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
การติดตามการประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการศึกษา"ผู้บริหารคุณภาพ" ระยะที่ 1 สหวิทยา สามง่าม
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
มอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
กิจกรรมนำนักเรียนหนีเรียนทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร ตรวจเยี่ยมเยือน โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
รางวัลบุคคลทรงคุณค่า สพม.พิจิตร
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
กิจกรรมวันตรุษจีน
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
วันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 64
ข้อมูลการรับวัคซีนของนักเรียน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
การขับเคลื่อนการบริหารการจัดการ สพม.พิจิตร
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน64
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
เตรียมความพร้อมในการจัดกีฬาสีภายในรูปแบบ New Normal
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64