โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินเพื่อขอรับรางวัล ครูดีศรีวชิรบารมี ประจำปี 2566
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
ลงนามถวายพระพรและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
กิจกรรมวันพระ
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 66
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์"
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 66
ถวายอาลัยต่อ สมเด็จพระราชินินาถเอลิซาเบชที่ 2
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 65
ประชุมผู้บริหารศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ครั้งที่ 3/2565
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
การติดตามการประเมินความก้าวหน้าพัฒนาการศึกษา"ผู้บริหารคุณภาพ" ระยะที่ 1 สหวิทยา สามง่าม
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 65
มอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
กิจกรรมนำนักเรียนหนีเรียนทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร ตรวจเยี่ยมเยือน โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
รางวัลบุคคลทรงคุณค่า สพม.พิจิตร
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65