โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยายกาศการสอบวัดความรู้พื้นฐานและการมอบตัวเข้าศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2565,15:20   อ่าน 53 ครั้ง