โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ภาพกิจกรรม
โล่รางวัลเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจรางวัล บุคคลทรงคุณค่า สพม.พิจิตร ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ได้มอบโล่รางวัลเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจรางวัล บุคคลทรงคุณค่า สพม.พิจิตร ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุม โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,14:30   อ่าน 82 ครั้ง