โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาที่6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
นักเรียนโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42"เทียนนกแก้วเกมส์"ระหว่างวันที่ 6-13 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทกีฬา มวยไทยสมัครเล่น โดยมี
นางนพคุณ ครุฑหลวง ทำหน้าที่ผู้จัดการทีม
นางจันทิรา วงศ์วินิจศร ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน
นายสุทัศน์ บุญพรม ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน
นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์ ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอน
นายอานันทิราช ลี้สกุล ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ผลการแข่งขัน ประจำวันที่ 13 /01/66ดังนี้
1.นายนพรัตน์ พระแก้ว เหรียญทองแดง รุ่น 67 กิโลกรัม ระดับชาติ
2.ด.ช.ศรันย์ เนตรจุ้ย ได้เข้าร่วม
รุ่น 48 กิโลกรัม
3.ด.ช.ชุติพงษ์ ตันสกุล ได้เข้าร่วม
รุ่น 57 กิโลกรัม

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2566,15:39   อ่าน 50 ครั้ง