โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
10 หมู่ 5  ตำบลวังโมกข์  อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ


   1. ครูปัญญา   ปานลักษณ์        ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการ     << หัวหน้ากลุ่มสาระฯ >>

   2. ครูอานันทิราช    ลี้สกุล        ตำแหน่ง ครู   วิทยฐานะ -
 
   3. ครูสุพรรณิกา   สิริพรปรีดา  ตำแหน่ง พนักงานราชการ